top of page

Phayao Coffee Roaster

ฝึกงาน Internship กับเรา

              หากคุณคือนักศึกษาที่กำลังหาสถานที่ฝึกงาน และกำลังมองหาสถานที่ฝึกงานที่จังหวัดพะเยาอยู่ โรงคั่วกาแฟพะเยาเรารับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างบุคลากรให้ตรงกับสายที่เรียนมา โดยหลักสูตรการฝึกงานมีตั้งแต่ 2 เดือนถึง 4 เดือน ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา สิ่งนักศึกษาสามารถที่จะส่ง application / resume หรือใบยื่นแจ้งจำนงขอฝึกงานมาให้ทางฝ่ายบุคคลากรของโรงคั่วเพื่อรับพิจรณาในขั้นตอนต่อไป

ตำแหน่งของนิสิตนักศึกษา ในโรงคั่วกาแฟพะเยา

 • ฝ่ายการตลาด / การตลาดออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาฝ่ายบริหารธุรกิจ และฝ่ายการตลาด)

 • ผู้ช่วยฝ่ายขาย และบาริสต้า (สำหรับนักศึกษาฝ่ายบริหารธุรกิจ และฝ่ายการตลาด)

 • ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย R&D (สำหรับนักศึกษาฝ่าย Food Science, Food Safety, BioChem etc.)

 • ผู้ช่วยฝ่ายคลังสินค้า (สำหรับนักศึกษาฝ่าย Food Science, Food Safety, Logistic, Management)

 • ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักศึกษาฝ่าย Tourism, Marketing)

 • ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี และการเงิน (สำหรับนักศึกษาฝ่าย Accouting, Finanace)

 • ผู้ช่วยฝ่ายกราฟฟิคดีไซน์ (สำหรับนักศึกษาฝ่าย IT, Marketing, Computer Science, Graphic design)

              นักศึกษาจะได้รับการประเมินการทำงาน และจ่ายงานให้จากผู้เชี่ยวชาญและทำงานจริงในขบวนการต่างๆ ซึ่งในแต่ละรุ่น เรามีรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอยู่ที่ 8-12 คนต่อเทอม หรือตามเหมาะสมของปริมาณงานและการขยายตัวของงาน ทั้งนั้นเองน้องๆสามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าในการฝึกงานได้ในระยะเวลา 3-6 เดือน เพื่อสำรองตำแหน่งการฝึกงานเอาไว้

             ปัจจุบันโรงคั่วกาแฟพะเยา ได้ขยายกิจการมาเป็นหน้าร้านจำหน่ายเมล็ดกาแฟ และเสริฟกาแฟแก้วสู่แก้วที่มีคุณภาพ ให้กับพี่น้องชาวเมืองจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนร้านกาแฟแห่งนี้ โดยหน้าร้านของเราสามารถรับรองลูกค้าได้มากกว่า 30 โต๊ะ ทั้งบริเวรภายในร้านกาแฟ หรือว่าสวนสีเขียวของเรา บนพื้นที่ทั้งโรงงานมากกว่า 7 ไร่ ที่อยู่หากจากศูนย์ราชการของจังหวัดพะเยาไม่ถึง 2 กิโลเมตร  ในปี 2022, โรงคั่วกาแฟพะเยาได้เพิ่มเมนูประเภทอาหารให้บริการแก่ลูกค้าที่อยากจะรับประทานอาหารเช้า หรือกลางวันก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่โรงคั่วของเราได้ ตั้งแต่เวลา 8:30น ถึง 17:00น

              ร้าน Phayao Coffee Roaster ของเราสนับสนุนบาริสต้ารุ่นใหม่ นักเรียนนักศึกษาที่จะต้องการฝึกงานสายงานกาแฟมืออาชีพ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ทั้งในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานในไลน์ผลิต, หน้าร้านกาแฟ, คลังสินค้า เพื่อจะได้รับความรู้และประสปการณ์เข้าไปประกอปอาชีพในสายงานกาแฟได้ อีกทั้งเรายังสนับสนุนการดูงาน เยี่ยมชมโรงงานให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้นำองค์ความรู้และประสปการณ์ของเราไปเป็นฐานต่อยอดธุรกิจของลูกค้า-คู่ค้าของเรา

              โรงคั่วกาแฟของเราเปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ (แผนกฝ่ายคลัง, ฝ่ายผลิต และฝ่ายสำนักงาน) ในส่วนของหน้าร้านจำหน่ายกาแฟนั้นเปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด 8:30น - 17:00น ลูกค้าสามารถนำรถเข้ามาจอดได้ที่โรงคั่วของเราเลย (รองรับรถยนต์ได้มากกว่า 20 คัน) มีบริการ WIFI ฟรีให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านกาแฟของเราด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาใช้บริการกันครับ

เตรียมเอกสารและส่งข้อมูลดังกล่าวเข้ามาที่ Email ของเรา

 1. CV หรือ Resume (ประวัติย่อ) ของผู้สมัครฝึกงาน

 2. ใบรับรองการเป็นนิสิต-นักศึกษา จากสถาบัน (สามารถใช้ใบออกเกรด, ผลการเรียนแทนได้)

 3. จดหมายแจ้งจำนงการเข้าสมัครการฝึกงาน ระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึก และในตำแหน่งใด

Email : ส่งใบสมัครและเอกสาร
Phayaoroaster@gmail.com

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • TikTok
bottom of page